Aktuellt

Förtydling Cykelrensning

Styrelsen utför just nu en cykelrensning i föreningen.

Samtliga cyklar har blivit uppmärkta med ett vitt buntband fäst i styret på respektive cykel. För att undvika att din cykel blir borttagen behöver respektive medlem klippa bort denna markering innan 14 november 2022.

Därefter kommer de cyklar som fortfarande har markeringen kvar att forslas bort. För mer information se separat lapp för cykelrensning.

241022

Avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om avgiftshöjning som kommer bli gällande omgående. Styrelsen önskar skicka med kortfattad information i ärendet. Viktigt att ha med sig att avgiftshöjningen är ett resultat av i. den generella marknadsutvecklingen och ii. historisk ekonomisk styrning.
Kredit:
Föreningen har historiskt sett inte haft någon finansiell styrning relaterat till den externa finansieringen. Framförallt har föreningen haft hela sin låneportfölj till löpande räntor.
Riksbankens styrränta har sedan 2014 varit noll eller negativ, vilket har resulterat i billiga krediter. I maj 2022 valde Riksbanken att för första gången höja räntan med 25 procentenheter för att sedan följa upp med ytterligare höjningar och för närvarande är styrräntan 1,75 procent.
Eftersom föreningen har rörliga lån får detta en direkt konsekvens på ränteavgifterna som föreningen måste betala. Föreningen kan och bör inte använda sin kassa för att betala ökade ränteavgifter. Ökade kostnader måste tyvärr leda till ökade hyresintäkter.
Styrelsen har därför fattat beslut om en avgiftshöjning om 15 procent och kommer vara verksamt från och med december 2022. Styrelsen utesluter inte ytterligare höjningar under 2023.
Elpriser:
Ökade elpriser slår även det på föreningen. Däremot är föreningens exponering begränsad då vi endast använder el i gemensamhetsutrymmen så som trapphus, vindar, och tvättstuga. Fastigheten har fjärrvärme och styrelsen monitorerar utvecklingen av fjärrvärmekostnader noggrant.
Övrigt:
Styrelsen jobbar för föreningen och det är inte i någons intresse med kraftiga avgiftshöjningar. För att minimera ytterligare höjningar har styrelsen gått igenom samtliga ramavtal för att identifiera eventuella möjligheter till kostnadsbesparingar. Styrelsen har kommit fram till att föreningen sitter i gamla förlegade ramavtal och Styrelsen ser att flertalet kostnadsbesparingar kan göras.
i. Styrelsen kommer handla upp och teckna ny fastighetsförsäkring som blir verkande från och med februari 2023.
ii. Ny trappstädning kommer handlas upp.
iii. Ekonomisk förvaltare NABO kommer sägas upp och deras förvaltning gäller ut december 2023.
iv. Upphandling avseende fastighetsskötsel och teknisk förvaltning är pågående.
Vid frågor går det bra att kontakta Marcus Selléus, marcus.selleus@outlook.com
Styrelseledamot och ekonomiansvarig.

241022

Inbrott

Styrelsen vill uppmärksamma föreningen om att det varit inbrott i huset inatt. Skador har noterats på portar samt postboxar på innergården. Felanmälan och åtgärder är påbörjat av styrelsen.
Vi vill be samtliga medlemmar att kontrollera sina postboxar. Om post misstänks blivit stulet, kontakta polisen på tlf 114 14 och uppge dagens datum samt att det finns ett upprättat ärende på detta. Om ni noterar andra skador i huset vänligen kontakta styrelsen per mail.
Det har blivit kallare ute vilket gör att fler söker sig till platser att övernatta på. Vi vill därför be samtliga medlemmar att vara nogranna med att se till att portar går igen som de ska. Om fel upptäcks var snabba med att göra felanmälan och meddela styrelsen kring detta per mail. Port 33 är redan felanmäld.

241022

Hemsida

Vi håller just nu på att uppdatera hemsidans utseende och dess innehåll. Informationen kommer uppdateras löpande. Hittar du inte det du behöver eller har frågor, vänligen kontakta styrelsen på mail.

051022

Nyhetsbrev

I samtliga trapphus samt Facebook finns det senaste Nyhetsbrevet nu publicerat.

051022

Gårdsstädning Söndagen den 2 oktober

Söndagen den 2 oktober kl 10:00 är det dags för årets höststädning av innergården.
Under gårdsstädningen städas gården och gårdsmöbler, grill plockas ut/in, grovsoprum städas liksom trapphus, tvättstuga, vind och källare.
Gårdsstädningen är även ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till styrelsen och träffa dina nya grannar! Vi kommer även att diskutera vårens städning, och alla medlemmar får möjligheten att komma med förslag kring innergården.
Det bjuds på snacks samt att vi avslutar dagen (kring 13-14) med korvgrillning.
De som inte kan medverka på städdagen kan betala 200 kr till föreningen. Dessa pengar används sedan för inköp av städmaterial, verktyg eller gårdsutrustning.
Välkommen!
Mvh,
Styrelsen
050922

Årsredovisning 2021

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse ligger nu uppe på hemsidan.

040722

Access/Låssystem för portar

Det blev förseningar från Great Securitys håll vilket gjorde att vi inte fick våra nya tags till portarna som utlovat. Då det blivit semestertider kommer vi att skjuta på datum för utdelning av detta till slutet av Augusti. Vi kommer skicka ut mer information om datum och hur detta går till när det närmar sig. Fram tills dess kommer låssystemen fortsätta att fungera som vanligt med portkod.

030722

Facebooksida

Föreningen har numera en Facebooksida ”BRF Knoppen 21” för att boende enklare ska kunna kommunicera. Klagomål och ärenden gällande styrelsen undanbedes och hänvisas till styrelsens e-post.

030722

Kodbyte

På grund av inbrott i trapphuset beslutar styrelsen att byta inpasseringskod. Det har även tidigare påbörjats arbete att ersätta låssystemet.

Vi ber alla boende att se till så att ytterdörren alltid stängs igen bakom er vid in/utpassering

301120

Månadsavgift

NABO fakturerar avgiften å föreningens vägnar i egenskap av ekonomisk förvaltare. Det är NABO boende kontaktar för att få sin första faktura (för nya medlemmar),e-faktura, autogiro etc.

Uppdaterat 110820

Sophantering

Sopkärlen är endast till för hushållssopor samt tidningar. Allt annat avfall skall slängas på en kommunal återvinningsstation eller återvinningscentral.

Uppdaterat 110820

Information från ComHem 

Analoga TV-kanaler stängs för gott i slutet av Augusti 2020

Uppdaterat 110820

Glad Sommar

Styrelsen önskar alla medlemmar en glad sommar

Uppdaterat 230720

Ny Styrelse

Vid Årsstämman den 2/6 -2020 valdes en ny styrelse, du hittar namnen under fliken Kontakt > Styrelse.

Uppdaterat 090620