Aktuellt

Månadsavgift

NABO fakturerar avgiften å föreningens vägnar i egenskap av ekonomisk förvaltare. Det är NABO boende kontaktar för att få sin första faktura (för nya medlemmar),e-faktura, autogiro etc.

Uppdaterat 110820

Sophantering

Sopkärlen är endast till för hushållssopor samt tidningar. Allt annat avfall skall slängas på en kommunal återvinningsstation eller återvinningscentral.

Uppdaterat 110820

Information från ComHem 

Analoga TV-kanaler stängs för gott i slutet av Augusti 2020

Uppdaterat 110820

Glad Sommar

Styrelsen önskar alla medlemmar en glad sommar

Uppdaterat 230720

Ny Styrelse

Vid Årsstämman den 2/6 -2020 valdes en ny styrelse, du hittar namnen under fliken Kontakt > Styrelse.

Uppdaterat 090620