Aktuellt

Rättelse* Kallelse till Föreningsstämma
Styrelsen hälsar varmt välkomna till årsstämma den 18 juni kl. 11.00. Vi ses på innergården. Årsredovisningen är publicerad på hemsidan (här).
20230607
(NU PÅ LÖRDAG)
Lördagen den 13 maj kl 10:00 finns en andra chans till att hjälpa föreningen med vårstädningen. Våra fina utemöbler behöver en andra strykning färg och lite skräp från gården behöver fortfarande rensas upp. För den med gröna fingrar finns även möjlighet till plantering (kontakta oss vid intresse).
För er som inte medverkade i lördags går det alltså att hjälpa till på nytt för att undvika avgiften om 300 kr. Övriga som redan medverkat är mycket välkomna att delta så att vi blir klara med måleriet.
Vänligen maila styrelsen om medverkan så vi vet hur många vi blir och vad vi behöver köpa in.
Välkomna!
Mvh,
Styrelsen

20230508

Nyhetsbrev 230508
Vi vill tacka för engagemang och feedback från enkäten som skickades ut angående förbättringar på
innergården samt ett härligt deltagande under gårdsstädningen i Söndags.  Händelser i föreningen just nu är sammanfattade nedan.

Portar och koder
I dialog med Great Security har styrelsen beslutat att installera en elektronisk öppningsknapp placerad i
gårdshuset för att underlätta vid besök och leveranser. Efter att ha tryckt på knappen öppnas samtliga
dörrar ut till gata (via port 33) under några minuter så att besökaren kan passera utan koder. Knappen
kommer att installeras på tisdag v. 19. I samband med detta kommer portkoder i huset att sluta fungera och
endast blipp eller porttelefon ger access.

Service tvättmaskiner
Våra tvättmaskiner har precis fått service av Miele och deras programvara har uppdaterats.

Brand
Våra brandvarnare i trapphusen är seriekopplade vilket gör att samtliga varnare kopplas igång om en
reagerar. För att återställa larmet räcker det att trycka på knappen på en enskild varnare. Undvik att koppla
ur batteriet då seriekopplingen då försvinner och måste installeras om. Vi vill påminna samtliga medlemmar
om att det är upp till varje lägenhetsinnehavare att installera brandvarnare inuti lägenheten. Om larmet går
igång är det därför viktigt att kontrollera samtliga trapphus om det brinner. Prata med era grannar!
Vid batteribyte eller annat strul gällande brandvarnare: Gör felanmälan på Fastighetsägarna
Vid brand: ring 112

Fastighetsägarnas app
Vår förvaltare Fastighetsägarna erbjuder kontakt via deras hemsida men även app. Här kan man enkelt följa
sina ärenden eller registrera nya. Boendeappan laddas ner genom Google Play eller App Store genom att
söka på ”Boendeappen Avy”. Första gången du loggar in behöver du registrera vilken förening ditt konto ska
vara kopplat till med följande kod: 515688. Därefter loggar du enbart in med BankID.
Garantiärenden fönsterrenovering 2016
2016 genomförde föreningen en fönsterrenovering. Garantitiden löper ut i juni 2023 och styrelsen vill därför
be alla som upplever sig ha ett garantiärende att kontakta styrelsen per mail senast den 14 maj 2023.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

23-05-08

Föreningen har bytt Teknisk förvaltare och fastighetsskötare

Brf Knoppen har övergått från SBC till Fastighetsförvaltarna i hopp om ett bättre samarbete. Nya kontaktuppgifter för Fastighetsägarna ligger uppe på hemsidan under Felanmälan – Fastighetsägarna samt är uppsatt i respektive trapphus. Fastighetsägarna har även en app som är till för att förenkla kontakt. Ladda gärna ned och använd denna. Första gången du loggar in krävs en fastighetskod för att koppla ditt konto till föreningen. Kontakta styrelsen via mail för att ta del av denna.

23-03-09

Portkodsbyte

Portkodsbyte kommer ske något senare än planerat på grund av teknikstrul. Så fort ändringen sker meddelar styrelsen om detta på nytt.

2023-02-09

Information kring aktivering av nytt Låssystem

Det nya systemet gällande access till huset som levererades i samband med portbytet i föreningen 2022 är nu redo att aktiveras. Detta innebär att föreningen kommer ersätta befintlig portkod med taggar kopplade till respektive lägenhet i förhoppning om att öka säkerheten i huset. Förändringen kommer att träda i kraft under februari månad och för att detta ska fungera behöver samtliga medlemmar läsa igenom följande instruktioner noggrant.

Kvittering av nya taggar

Varje lägenhet har tilldelats 3 st taggar som är kopplade till er lägenhet. Dessa ger access till samtliga gårdsdörrar och portar i huset. Styrelsen kommer lämna ut taggarna med start under nästa vecka (v. 6) vid följande tillfällen:

Måndag den 6 Februari, kl 18.30-19.30. I trapphus 33, Entréplan.
Onsdag den 8 Februari, kl 18.30-19.30. I trapphus 33, Entréplan.

Taggarna måste kvitteras ut personligen av registrerade medlemmar och legitimation kommer krävas. (En person per hushåll). Vid utlämning kommer styrelsen även att skicka med instruktioner om hur det nya systemet fungerar.

Observera att taggarna är kopplade till er medlemmar personligen, via er lägenhet. Vid utflytt kan dessa föras över till ny medlem men behöver uppdateras i vårt system. Respektive tagg har en unik sifferkod som står på dem. Denna behöver styrelsen ta del av för att uppdatera information eller spärra vid stöld. Vid borttappad tagg är det viktigt att kontakta styrelsen så att vi kan spärra den. Skulle taggen vid senare tillfälle dyka upp går det att återaktivera denna. Kom ihåg att alltid kontakta styrelsen i samband med försäljning eller uthyrning av er lägenhet.

Vid önskemål om fler taggar går detta att ordna mot en kostnad av 300 kr/tagg. Detta pris gäller även vid ersättning av borttappade taggar. Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@knoppen21.se

Byte av portkod

Under övergångsfasen kommer föreningen att byta portkod. Portkoden kommer aktiveras den 9 februari vecka 6 och distribueras till respektive medlem under vecka 5. Under övergångsperioden av det nya systemet kommer koden att fortsätta fungera. När samtliga taggar är utlämnade kommer portkoden att tas bort.Porttelefoni

Vid respektive port finns samtliga medlemmar till respektive trapphus inlagda i porttelefonen. Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp. För att släppa in besökare trycker du knapp “5” på din telefon när du besvarat samtalet. Därefter avslutas det och dörren öppnas. Observera att respektive medlem endast är inlagd på det trapphus denne tillhör. Gårdshuset tillhör port 33.

310123

Nya kärl för matavfall på plats

Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat. Det finns därför två nya kärl i soprummet avsedda för detta. Papperspåsar och behållare står även utställda bredvid till ert förfogande. Upphämtning kommer ske på tisdagar varje vecka.

090123

Ny fastighetsförsäkring

Styrelsen har tecknat ny fastighetsförsäkring gällande för år 2023. Vi lämnar Gjensidige och går över till brandkontoret.

OBS! Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar att säkerställa att varje enskild medlem har bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Detta är viktigt i framtida eventuella försäkringsärenden.

För mer information se avsnittet försäkring på hemsidan.

090123

Förtydling Cykelrensning

Styrelsen utför just nu en cykelrensning i föreningen.

Samtliga cyklar har blivit uppmärkta med ett vitt buntband fäst i styret på respektive cykel. För att undvika att din cykel blir borttagen behöver respektive medlem klippa bort denna markering innan 14 november 2022.

Därefter kommer de cyklar som fortfarande har markeringen kvar att forslas bort. För mer information se separat lapp för cykelrensning.

241022

Avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om avgiftshöjning som kommer bli gällande omgående. Styrelsen önskar skicka med kortfattad information i ärendet. Viktigt att ha med sig att avgiftshöjningen är ett resultat av i. den generella marknadsutvecklingen och ii. historisk ekonomisk styrning.
Kredit:
Föreningen har historiskt sett inte haft någon finansiell styrning relaterat till den externa finansieringen. Framförallt har föreningen haft hela sin låneportfölj till löpande räntor.
Riksbankens styrränta har sedan 2014 varit noll eller negativ, vilket har resulterat i billiga krediter. I maj 2022 valde Riksbanken att för första gången höja räntan med 25 procentenheter för att sedan följa upp med ytterligare höjningar och för närvarande är styrräntan 1,75 procent.
Eftersom föreningen har rörliga lån får detta en direkt konsekvens på ränteavgifterna som föreningen måste betala. Föreningen kan och bör inte använda sin kassa för att betala ökade ränteavgifter. Ökade kostnader måste tyvärr leda till ökade hyresintäkter.
Styrelsen har därför fattat beslut om en avgiftshöjning om 15 procent och kommer vara verksamt från och med december 2022. Styrelsen utesluter inte ytterligare höjningar under 2023.
Elpriser:
Ökade elpriser slår även det på föreningen. Däremot är föreningens exponering begränsad då vi endast använder el i gemensamhetsutrymmen så som trapphus, vindar, och tvättstuga. Fastigheten har fjärrvärme och styrelsen monitorerar utvecklingen av fjärrvärmekostnader noggrant.
Övrigt:
Styrelsen jobbar för föreningen och det är inte i någons intresse med kraftiga avgiftshöjningar. För att minimera ytterligare höjningar har styrelsen gått igenom samtliga ramavtal för att identifiera eventuella möjligheter till kostnadsbesparingar. Styrelsen har kommit fram till att föreningen sitter i gamla förlegade ramavtal och Styrelsen ser att flertalet kostnadsbesparingar kan göras.
i. Styrelsen kommer handla upp och teckna ny fastighetsförsäkring som blir verkande från och med februari 2023.
ii. Ny trappstädning kommer handlas upp.
iii. Ekonomisk förvaltare NABO kommer sägas upp och deras förvaltning gäller ut december 2023.
iv. Upphandling avseende fastighetsskötsel och teknisk förvaltning är pågående.
Vid frågor går det bra att kontakta Marcus Selléus, marcus.selleus@outlook.com
Styrelseledamot och ekonomiansvarig.

241022

Inbrott

Styrelsen vill uppmärksamma föreningen om att det varit inbrott i huset inatt. Skador har noterats på portar samt postboxar på innergården. Felanmälan och åtgärder är påbörjat av styrelsen.
Vi vill be samtliga medlemmar att kontrollera sina postboxar. Om post misstänks blivit stulet, kontakta polisen på tlf 114 14 och uppge dagens datum samt att det finns ett upprättat ärende på detta. Om ni noterar andra skador i huset vänligen kontakta styrelsen per mail.
Det har blivit kallare ute vilket gör att fler söker sig till platser att övernatta på. Vi vill därför be samtliga medlemmar att vara nogranna med att se till att portar går igen som de ska. Om fel upptäcks var snabba med att göra felanmälan och meddela styrelsen kring detta per mail. Port 33 är redan felanmäld.

241022

Hemsida

Vi håller just nu på att uppdatera hemsidans utseende och dess innehåll. Informationen kommer uppdateras löpande. Hittar du inte det du behöver eller har frågor, vänligen kontakta styrelsen på mail.

051022

Nyhetsbrev

I samtliga trapphus samt Facebook finns det senaste Nyhetsbrevet nu publicerat.

051022

Gårdsstädning Söndagen den 2 oktober

Söndagen den 2 oktober kl 10:00 är det dags för årets höststädning av innergården.
Under gårdsstädningen städas gården och gårdsmöbler, grill plockas ut/in, grovsoprum städas liksom trapphus, tvättstuga, vind och källare.
Gårdsstädningen är även ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till styrelsen och träffa dina nya grannar! Vi kommer även att diskutera vårens städning, och alla medlemmar får möjligheten att komma med förslag kring innergården.
Det bjuds på snacks samt att vi avslutar dagen (kring 13-14) med korvgrillning.
De som inte kan medverka på städdagen kan betala 200 kr till föreningen. Dessa pengar används sedan för inköp av städmaterial, verktyg eller gårdsutrustning.
Välkommen!
Mvh,
Styrelsen
050922

Årsredovisning 2021

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse ligger nu uppe på hemsidan.

040722

Access/Låssystem för portar

Det blev förseningar från Great Securitys håll vilket gjorde att vi inte fick våra nya tags till portarna som utlovat. Då det blivit semestertider kommer vi att skjuta på datum för utdelning av detta till slutet av Augusti. Vi kommer skicka ut mer information om datum och hur detta går till när det närmar sig. Fram tills dess kommer låssystemen fortsätta att fungera som vanligt med portkod.

030722

Facebooksida

Föreningen har numera en Facebooksida ”BRF Knoppen 21” för att boende enklare ska kunna kommunicera. Klagomål och ärenden gällande styrelsen undanbedes och hänvisas till styrelsens e-post.

030722

Kodbyte

På grund av inbrott i trapphuset beslutar styrelsen att byta inpasseringskod. Det har även tidigare påbörjats arbete att ersätta låssystemet.

Vi ber alla boende att se till så att ytterdörren alltid stängs igen bakom er vid in/utpassering

301120

Månadsavgift

NABO fakturerar avgiften å föreningens vägnar i egenskap av ekonomisk förvaltare. Det är NABO boende kontaktar för att få sin första faktura (för nya medlemmar),e-faktura, autogiro etc.

Uppdaterat 110820

Sophantering

Sopkärlen är endast till för hushållssopor samt tidningar. Allt annat avfall skall slängas på en kommunal återvinningsstation eller återvinningscentral.

Uppdaterat 110820

Information från ComHem 

Analoga TV-kanaler stängs för gott i slutet av Augusti 2020

Uppdaterat 110820

Glad Sommar

Styrelsen önskar alla medlemmar en glad sommar

Uppdaterat 230720

Ny Styrelse

Vid Årsstämman den 2/6 -2020 valdes en ny styrelse, du hittar namnen under fliken Kontakt > Styrelse.

Uppdaterat 090620