Försäkring

BRF Knoppen är fr o m 2023-02-01 försäkrad hos Brandkontoret.

I denna fastighetsförsäkring ingår inget kollektivt bostadsrättstillägg. Detta innebär att du, fr.o.m. 2023-02-01, måste ha ett bostadsrättstillägg via din hemförsäkring. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag för det, innan 2023-02-01.

Med hänvisning till föreningens stadgar, paragraf 11.

11§ – ”Bostadsrättshavaren är skyldig att ha bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring när detta ej är tillgodosett i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.”

Föreningens stadgar hittar du här.

Informationsblad från Brandkontoret hittar du här.

Önskar du ta del av föreningens försäkringsbrev, vänligen maila styrelsen.

Senast uppdaterat 2023-01-09.