Välkomstbrev

Information om regler i Knoppen 21

Välkomna till föreningen!

Styrelsen vill på det här sättet passa på att informera och påminna om vissa regler som gäller för vår förening. Hjälp till att följa reglerna – för allas trevnad!

Uppdatera kontaktuppgifter i medlemsregister

Det är viktigt att styrelsen enkelt kan komma i kontakt med samtliga medlemmar i föreningen. Vi vill därför be er att fylla i era uppgifter i vårt medlemsregister på nabo. Detta görs på följande vis:

 1. Gå in på nabo.se
 2. Logga in med BankID
 3. På vänster sida – gå till Fastighetsregister
 4. Gå till Kontaktlista
 5. Leta rätt på dig själv och tryck på ditt namn
 6. Tryck uppdatera kontaktuppgifter, fyll i, spara

Om du saknar möjlighet att lägga in detta själva går det bra att lämna en lapp i styrelsens brevlåda med namn, lägenhetsnummer, telefonnummer samt e-post. Märk brevet ”kontaktuppgifter”.

Namnskylt

Ni som är nyinflyttade, maila styrelsen för namnbyte i trapphusen och på postboxarna. Vi kommer därefter ta kontakt med er för att lämna utskrivna lappar till er att sätta upp.  Vänligen maila in önskat namn till styrelsen@knoppen21.se och märk meddelandet ”Nyinflyttad”.

Namnbytet i trapphusen uppdateras av vår fastighetsskötare under ronderingstillfälle. För att beställa ändring följer du nedanstående instruktioner:

 1. Gå in på SBC.se
 2. Logga in med BankID
 3. Gå till fliken ”Huset”
 4. Gå till fliken ”Skapa felanmälan”
 5. Välj det trapphus du tillhör
 6. Under fliken ”typ av fel” välj kategori ”Namnbyte”
 7. Fyll i resterande uppgifter
 8. Namnbytet sker under nästkommande rondering

(Följande punkter listas i bokstavsordning)

Andrahandsuthyrning

För att en lägenhet ska få hyras ut i andra hand krävs samtycke från styrelsen. Du måste alltså först ansöka om tillstånd från styrelsen innan du kan hyra ut din lägenhet. I annat fall är andrahandsuthyrning inte tillåten och du kan riskera att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Ansöker gör du skriftligen hos styrelsen. Av ansökan ska framgå till vem lägenheten ska hyras ut, under vilken period och varför du vill hyra ut din lägenhet.

Ansökningsblankett och mer information om vad som gäller hittar du på föreningens hemsida. Räkna med att ansökningstiden kan vara upp till en månad, eftersom beslut fattas vid styrelsemöten.

Avgift

Nabo AB är föreningens ekonomiska förvaltare och hanterar bland annat medlemmarnas månadsavgifter. Du kan själv logga in på nabos hemsida via bankID. Har du inte fått dina inbetalningskort eller om inloggning via portalen krånglar vänligen kontakta Nabo 010 288 00 00, boende@nabo.se. Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att betala sin månadsavgift i tid, det vill säga avgiften ska vara föreningen tillhanda i förskott senast den sista i varje månad.

Brandsäkerhet

Det är upp till varje medlem att ha fungerande brandvarnare i lägenheten. Detta har under 2021 lagts in i stadgarna.

I alla våra trappuppgångar sitter det brandvarnare. När batteriet börjar ta slut ger brandvarnaren ifrån sig kortare ljudstötar. Dvs den piper med jämna mellanrum. Om detta händer v.v. kontakta SBC förvaltning.

Ronderingar i föreningen utförs kvartalsvis av Brandskyddspartner.

Av brandssäkerhetssynpunkt är det inte tillåtet att ställa något i vindsgångarna, källargångarna eller i trapphuset. Det är alltså inte tillåtet att förvara byggmateriel, sopor eller annat, exempelvis barnvagnar och cyklar i dessa utrymmen.

Bredband

Föreningen har gruppavtal för bredband via Ownit. I månadsavgiften ingår internetanslutning med 100 Mbit/s hastighet både upplänk och nedlänk. För frågor eller support om bredbandet kontaktas Ownit, kontaktuppgifter finns på www.ownit.se.

Cyklar

Se till att cykeln inte blockerar vägen till/från sophuset, grinden till granngården eller postfacken. Vintertid kan din cykel med fördel förvaras i källarförråd.

Felanmälan

Alla medlemmar kan själva anmäla mindre åtgärder till vår fastighetsservice. Med mindre åtgärder innefattas: problem med en tvättmaskin i tvättstugan, en lampa har gått sönder i hallen eller det har blivit en spricka i ett fönster, brandvarnarna behöver nya batterier etc. Felanmälas görs via www.sbc.se. Detta blir då åtgärdat vid deras nästa rond. Vi i styrelsen uppskattar att vi alla hjälps åt och anmäler detta så det blir snabbare åtgärdat för allas trevnad. Mer information hittar ni kring detta under fliken ”Felanmälan” under Boendeinfo.

Grovsopor

Det finns inte längre någon möjlighet att slänga grovsopor i föreningen. Skälet är att grovsoprummet inte användes på avsett sätt. Där hamnade miljöfarligt avfall, elavfall och annat. Matrester och sopor hamnade på golvet. Därmed vägrade firman hämta grovsoporna. Resultatet blir merkostnader för föreningen – och att medlemmar får ta hand om andras sopor.

Gården

Föreningen äger utemöbler och en grill som ställs ut på gården när det blir sommartid och tas in när det blir vintertid. Rengör alltid grillen, galler och grillverktyg efter användning. Grillkolen kan tömmas ut dagen efter användning för att säkerställa att glöden har slocknat.

Gårdsstädning

Vår gemensamma gårdsstädning sker vid två tillfällen; en gång på våren respektive en gång på hösten. En person per lägenhet bör var med vid ett av dessa tillfällen. Under gårdsstädningen städas gården och gårdsmöbler, soprum och vissa andra ytor. Städdagarna meddelas i god tid genom lappar i trapphuset.

I föreningens stadgar anges deltagande i gemensam gårdsstädning som en skyldighet för bostadsrättshavaren som är av synnerlig vikt för föreningen (12 § 8 p stadgarna). Om du inte kan vara med vid något av städtillfällena kan du på egen tid utföra någon städuppgift. Prata med någon i styrelsen! De som inte kan utföra någon syssla kan betala 200 kr till föreningen. Dessa pengar används sedan för inköp av städmaterial, verktyg eller gårdsutrustning.

Vid städdagar bjuds på kaffe och tilltugg!

Hemsidan

Stadgar, årsredovisning och annan information hittar du på vår hemsida: www.knoppen21.se. Där finns även mer utförliga regler för vad som gäller andrahandsuthyrning, renovering och tvättstugan.

Oväsen

Vi som bor i flerfamiljshus har grannar över oss, under oss och på sidorna. Byggnaden är gammal och lägenheterna relativt lyhörda. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störnings- och problemfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Vissa irritationsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i vår boendeform.

Det bästa och snabbaste sättet att få bukt med en störning är att ringa på hos grannen och be dem dämpa sig. Oftast vet man inte om att man har irriterat någon och då brukar det räcka med en påringning. Men om man har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om man av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan boende vända sig till styrelsen. Styrelsen kan då utfärda en skriftlig tillsägelse eller ett varningsbrev. Om inte ens det räcker kan föreningen ibland behöva säga upp avtalet och sedan driva ärendet i hyresnämnd eller tingsrätt.

Oavsett tid på dygnet måste vi alla visa hänsyn till varandra och inte föra oväsen så att grannar störs. På kvällen och natten kan vardagliga ljud bli tydliga och störande. Mellan klockan 22:00-08:00 ska du därför visa särskild hänsyn.

Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest, renovera eller motsvarande. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens/arbetets gång.

Post

På grund av krav från Postnord delas posten inte ut i brevlådorna på dörrarna. I stället finns det postfack på sophuset.

Tidningen levereras fram till lägenhetsdörren och läggs i de särskilda behållarna utanför varje lägenhetsdörr.

Renovering

Om du har funderingar på att renovera, stort eller smått, uppskattar vi om att du informerar grannar och styrelsen i förväg. Väsentlig förändring får endast göras efter tillstånd från styrelsen. Observera att när det gäller större renoveringar så som ändrad planlösning såsom flytt av kök, badrum samt all åtgärd på kakelugnar måste styrelsen alltså godkänna åtgärden innan. Även om styrelsen har godkänt en förändring av lägenheten är det du som ansvarar för att alla åtgärder är utförda på ett fackmannamässigt sätt och uppfyller gällande krav. Det är alltid förbjudet att ta bort bärande väggar, att koppla fläkt till det gemensamma ventilationssystemet.

Ansökningshandlingar och information hittar du på föreningens hemsida. Kom ihåg att handläggningstiden kan vara en månad eller längre, varför du bör lämna in din ansökan i god tid. Byggmaterial och dylikt får inte förvaras i trapphuset under renoveringstiden, detta på grund av brandsäkerhet. Material som förvaras i trapphuset kommer att forslas bort och medlemmen kommer att debiteras kostnaden. Observera även att bullerstörande renoveringsarbeten ska aviseras grannar i förväg och endast får genomföras dagtid vardagar mellan kl. 8.00 och 18.00.

Sopor

I sophuset finns tre sorters behållare: fyra kärl för hushållssopor, två kärl för matavfall samt ett större kärl där du endast lägger tidningar. Hushållssoporna töms två dagar i veckan, måndagar och onsdagar.

Obs! På grund av råttor får du inte ställa soppåsar på golvet eller utanför sophuset. Av samma skäl behöver du hjälpa till med att se till att sopkärlen är stängda.

Medlemmar som slänger grovsopor, elavfall och miljöfarligt avfall i sophuset kommer att debiteras för kostnaden för hämtning av dessa.

På gården finns föreningens soprum, där vi  har vanliga hushållssopor som slängs i särskilda kärl. Se till att förpacka allt avfall väl, och dela upp grovsopor i så små delar som möjligt för att hjälpa till att minimera föreningens kostnader för sophämtning.

För sopor som ej får slängas i föreningens soprum finns en mindre återvinningsstation på Fridhemsgatan 16 där bl.a. glasflaskor och metallkärl (dock ej färgburkar), tidningar, plast m.m. kan lämnas. Stor återvinningsstation finns på Återvinningscentralen vid Bromma flygfält. På gården har vi även kärl för pappersåtervinning. I dessa får ENDAST vanligt papper lämnas såsom tidningar, kataloger och magasin, men absolut inte wellpapp eller pizzakartonger.

Tvättstugan

Tvättstugan finns i källaren i port 31. Tvättstugan har två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. I korthet gäller följande: Tvättid bokas på bokningstavlan.

Om man inte påbörjat sin tvättid inom 30 minuter får någon annan ta tvättiden.

Anmäl genast fel på maskinerna, antingen direkt till Bredablick (den tekniska förvaltaren) eller genom att höra av dig till styrelsen, exempelvis via mail.

Årsmöte

Varje år i slutet av maj eller början av juni anordnas årsmöte i föreningen. På årsmötet redovisar styrelsen året som gått. Årsmötet är en möjlighet för alla i föreningen att få information om genomförda och kommande göromål, ekonomi etc. Information om tid och plats aviseras i enlighet med stadgarna.

Återvinning

Mindre återvinningsstationer (kartong, tidningar, förpackningar, metall, glas och batterier):

Fridhemsgatan 15

Polhemsgatan 23

Polhemsgatan 37

Pontonjärsgatan 19

Återvinningscentraler (grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall), se https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/atervinningsstation/

Stockholms mobila miljöstation (elektronik mindre än en mikrovågsugn och farligt avfall)

Stockholms stad erbjuder nu en kostnadsfri sms-tjänst som påminner dig när den mobila miljöstationen anländer till ditt Stockholmsområde. Denna påminnelse går ut på söndagen innan miljöstationen börjar åka mot området. Kungsholmen: sms:a mobila Kungsholmen till 71501.

Senast uppdaterat 2024