Renoveringar

Större fastighetsarbeten Brf Knoppen 21

2022 – Byte av tvättmaskiner och torkskåp.
2021 – Byte av entréportar, gårdsdörrar samt låssystem
2020 – Byte av dörr till sophuset
2019  – energideklaration
2019 – OVK-kontroll genomförd (inga åtgärder)
2019  – statusbesiktning gas
2018  – radonmätning
2018 – Stambyte gammal köksstam gårdshuset
2018 – Stambyte flertalet spillvattenledningar i gårdshusets och gatuhusets källare
2017 – Fönsterrenovering (slutfördes 2018)
2016 – Fasadrenovering (slutfördes 2017)
2015 – Målning husfot
2013 – Nya golv i trapphus
2013 – Renovering av sophus
2011 – Åtgärder kring ventilation (OVK)
2009 – Indragning av fiber (Stockholms stadsnät) till fastigheten, samt installation av fastighetsnät CAT6
2009 – Balkongbygge 1 st (kostnaden tas av respektive medlem)
2009 – Nya kodlås i alla portar
2008 – Balkongbygge 20 st (kostnaden tas av respektive medlem)
2008 – Byte av pumpar i pumpgropar, pannrum och mangelrum
2008 – Byte av värmeväxlare till fjärrvärme
2005 – Fasadrenovering mot gatan
2005 – Utbyte av tvättmaskiner
2004 – Renovering av trapphus
2003 – Trapphus uppgång 35 målats
2003 – Stam under gård bytt
2003 – El i källare, vind och trapphus
2002 – Renovering av bastu
2002 – Målning av yttertak
2001 – Ny ytterbelysning på innergården
1998 – Målning sockel plåt
1998 – Målning stuprör
1998 – Målning fönsterbleck
1998 – Målning dörrar mot gård
1998 – Byte av badrumsstammar
1996 – Kakling av golv i tvättstuga
1996 – Målning av trapphusentré
1996 – Målning fönster ute
1995 – Nya tvättmaskiner samt torkskåp
1995 – Portar ommålade
1992 – Byte av samtliga elstammar
1989 – Byte av lås i portar
1988 – Kabel-TV installation
1988 – Renovering av bastu och dusch
1988 – Byte av köksstammar
1984 – Målning av trapphusen
1983 – Installation av fjärrvärme
1983 – Soprumsbyggnation
1983 – Byte av tak
1983 – Fasadrenovering

Senast uppdaterad 2023-01-09