Brandsäkerhet

Ronderingar

Ronderingar i föreningen utförs kvartalsvis av Brandskyddspartner.

Brandvarnare i lägenhet

Det är upp till varje medlem att ha fungerande brandvarnare i lägenheten. Detta har under 2021 lagts in i stadgarna.

Förebygg riskerna!

Tänk på att de flesta bränder startar pga. misstag. Den vanligaste bostadsbranden sker i samband med matlagning eller vid användning av t.ex. kamin och öppen spis eller levande ljus. Ett bra brandskydd handlar därför om att känna till vilka risker som finns och att agera utifrån den kunskapen.

Som boende ska du installera en brandvarnare i din lägenhet. Det är en billig livförsäkring som varnar snabbt. Kontrollera regelbundet att batterierna fungerar i dina brandvarnare!

Trapphus är utrymningsväg!

Tänk på att vid en eventuell brand är trapphuset den primära utrymningsvägen. Trapphuset är också räddningstjänstens och ambulanspersonalens väg in vid brand. De måste kunna komma fram snabbt och trapphuset måste därför hållas fritt från lösa föremål och brännbart material.

Brandvarnare i trapphus

I alla våra trappuppgångar sitter det brandvarnare. När batteriet börjar ta slut ger brandvarnaren ifrån sig kortare ljudstötar. Dvs den piper med jämna mellanrum. Om detta händer v.v. kontakta SBC förvaltning.

Brandsläckare i trapphus

Skulle olyckan vara framme finns det brandsläckare i alla våra trapphus.

Mer information

Mer information om brandsäkerhet finns bl.a. på MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).