Energianvändning

Uppvärmning

Uppvärmning är den enskilt största utgiften vår förening har. Vi köper in fjärrvärme som värmer upp vattnet i våra element och kranar. Fjärrvärmen står för mer än en tredjedel av våra årliga kostnader.

Det positiva är att det är en rörlig kostnad som vi tillsammans kan påverka!

Förutom att vår gemensamma energiförbrukning kostar föreningen pengar, så påverkar den även allas vår miljö.

Det är vår förhoppning och tro att alla boende i vår fastighet har detta i åtanke och försöker se kopplingen mellan hur ens egen energianvändning direkt påverkar föreningens ekonomi och ur ett större perspektiv även miljön. Med enkla medel kan du som boende bidra till minskad energianvändning och miljöpåverkan. Här följer några exempel:

  • Håll fönster till era lägenheter stängda under vinterhalvåret.
    Givetvis är det ok att vädra men fönstren skall inte stå öppna längre tid.
  • Håll dörrar till trapphus och källare stängda. Detta gäller även när ni befinner er nere i tvättstugan.
  • Lufta era radiatorer (element) inför vintern så att vi har jämt flöde genom fastigheten.