Föreningsstämma

Varje år mellan 1 mars och sista juni (normalt i slutet av maj eller början av juni) anordnas föreningsstämman.

På stämman får styrelsen redovisa året som gått, det sker nyval av förtroendeuppdrag inom föreningen och eventuella motioner från medlemmar eller styrelse behandlas.

Föreningsstämman är en möjlighet för alla i föreningen att få information om genomförda och kommande göromål, ekonomi etc, samt att framföra egna synpunkter och förslag.

Kallelse till föreningsstämman delas ut 2-4 veckor innan stämman.