Sophantering

I sophuset finns tre sorters behållare: fyra kärl för hushållssopor, två kärl för matavfall samt ett större kärl där du endast lägger tidningar. Hushållssoporna töms två dagar i veckan, måndagar och onsdagar.

Obs! På grund av råttor får du inte ställa soppåsar på golvet eller utanför sophuset. Av samma skäl behöver du hjälpa till med att se till att sopkärlen är stängda.

Medlemmar som slänger grovsopor, elavfall och miljöfarligt avfall i sophuset kommer att debiteras för kostnaden för hämtning av dessa.

På gården finns föreningens soprum, där vi  har vanliga hushållssopor som slängs i särskilda kärl. Se till att förpacka allt avfall väl, och dela upp grovsopor i så små delar som möjligt för att hjälpa till att minimera föreningens kostnader för sophämtning.

För sopor som ej får slängas i föreningens soprum finns en mindre återvinningsstation på Fridhemsgatan 16 där bl.a. glasflaskor och metallkärl (dock ej färgburkar), tidningar, plast m.m. kan lämnas. Stor återvinningsstation finns på Återvinningscentralen vid Bromma flygfält. På gården har vi även kärl för pappersåtervinning. I dessa får ENDAST vanligt papper lämnas såsom tidningar, kataloger och magasin, men absolut inte wellpapp eller pizzakartonger.

Återvinning

Mindre återvinningsstationer (kartong, tidningar, förpackningar, metall, glas och batterier):

Fridhemsgatan 15

Polhemsgatan 23

Polhemsgatan 37

Pontonjärsgatan 19

Återvinningscentraler (grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall), se https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/atervinningsstation/

Stockholms mobila miljöstation (elektronik mindre än en mikrovågsugn och farligt avfall)

Stockholms stad erbjuder nu en kostnadsfri sms-tjänst som påminner dig när den mobila miljöstationen anländer till ditt Stockholmsområde. Denna påminnelse går ut på söndagen innan miljöstationen börjar åka mot området. Kungsholmen: sms:a mobila Kungsholmen till 71501.

Mer information

https://hallbart.stockholm/atervinna/