Trivsel och ordning

Vår förening är en av de äldsta i Stockholm och fastigheten byggdes redan 1904. Kom ihåg att huset därför inte är anpassat för att t.ex. använda ljudanläggningar på hög volym. Visa hänsyn genom att tänka på att ditt golv är dina grannars tak och att ni delar väggar med varandra. Därför utgår vi från Hyresgästföreningens rekommendation att renovering/golvslipning liksom andra byggarbeten får påbörjas tidigast kl. 08.00 på vardagar och kl. 10.00 på helger/röda dagar. Dessutom gäller att aktiviteter efter kl. 22 ska vara ickestörande.

Observera att det ur brandsäkerhetssynpunkt inte är tillåtet att ställa något i vindsgångarna eller källargångarna.

Det är inte heller tillåtet att förvara möbler eller saker utanför respektive entrédörr på våningsplanen i trapphuset. Detta på grund av brandsäkerhet.