Gården

Föreningens innergård är vår gemensamma samlingspunkt och angelägenhet.

Här finns en grill och utemöbler som kan användas av föreningens medlemmar. Efter användning, rengör grillen, galler och grillverktyg. Grillkolen kan tömmas ut dagen efter användning för att säkerställa att glöden har slocknat. Möbler ställs ut under vintertid, sommartid.

Föreningen anlitar inte någon firma för skötseln av gården, varför städning sker av medlemmarna själva på föreningens städdagar. Vintertid är det också viktigt att notera att alla ansvarar för att gården skottas/sandas. Sommartid är det trevligt om alla hjälps åt att hålla undan ogräs i våra planteringar!

På gården finns även en kläd- och mattställning. Notera att det inte är tillåtet att låsa fast cyklar i kläd- och mattställningen, då man här ska kunna hänga kläder eller mattor utan risk för olja från cyklar.