Renovering och ombyggnation

Som bostadsrätthavare har du rätt att göra ändringar i din lägenhet. En väsentlig förändring får dock endast göras efter tillstånd från styrelsen (jmf 7 § stadgarna). Förändringen får inte medföra men för föreningen eller annan medlem. Exempel på OTILLÅTNA förändringar är borttagande av bärande vägg, ändring av radiatorer, flytt av kök eller badrum, eller inkoppling av fläkt till det gemensamma ventilationssystemet.

Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för de renoveringar som du genomför. Detta innebär ett krav på fackmannamässiga åtgärder som inte påverkar andra lägenheter eller fastigheten i stort negativt.

Kom ihåg att du som renoverar också har ett ansvar att se till att det är ordning i de allmänna utrymmena (t.ex. trapphus). Visa hänsyn mot dina grannar genom att hålla rent och snyggt i de gemensamma utrymmen som smutsas ned under en renovering! Det är inte heller tillåtet att ställa ut sopor och byggnadsmaterial på gården annat än tillfälligt. Soporna ska forslas bort till en återvinningscentral.

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor rörande renoveringar!