Kontakt

Här hittar du adressuppgifter till Brf Knoppen 21, samt kontaktinformation till föreningens styrelse. Observera att kontakt med styrelsen i största möjliga mån ska ske per e-post. Privata nummer bör endast användas vid brådskande ärenden för föreningen.

Föreningen har även en facebooksida för att medlemmar vid namn BRF Knoppen 21. Endast registrerade medlemmar begärs åtkomst.

För mäklarfrågor hänvisar vi i första hand till informationen som finns under Mäklarinfo.